UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održana radionica „Od studija ka zaposlenju“

 


Održana radionica „Od studija ka zaposlenju“


U sklopu implementacije programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Sarajevu u petak 21. aprila 2017. godine održana je radionica o temi „Od studija ka zaposlenju“.
Održani događaj predstavlja aktivnosti poduzete u skladu sa rezultatima istraživanja objavljenim u studiji „Od univerziteta do zaposlenja“ koju je pripremila Evropska komisija za zemlje Zapadnog Balkana.

Radionica je organizirana sa ciljem upoznavanja učesnika sa osnovnim odrednicama, značenjem i važnosti kvalifikacijskog okvira. Na tom osnovu ukazano je na značenje i važnost pravilne izrade standarda kvalifikacije i standarda zanimanja (proces izrade, relevantne strane, ciljevi). U toku radionice istaknuta je važnost ispravnog kreiranja studijskih programa (kao i svih njegovih segmenata), te osiguranja kvaliteta nastave i studijskih programa, kao i koncepta konstruktivnog usklađivanja u nastavi. Radionici su prisustvovali prodekani za nastavu, menadžeri kvaliteta, predstavnici/članovi odbora za kvalitet na organizacionim jedinicama, zainteresirani nastavnici i saradnici. Radionicu su vodile stručnjakinje Univerziteta u Sarajevu za ovu oblast: doc. dr. Jasmina Selimović (Ekonomski fakultet), doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević (Fakultet islamskih nauka) i prof. dr. Dušanka Bošković (Elektrotehnički fakultet).

Drugi dio radionice „Od studija ka zaposlenju“ bit će održan 4. maja 2017. godine kada će učesnicima biti predstavljene osnovne odrednice koncepta konstruktivnog usklađivanja u nastavi (ishodi učenja – nastavne aktivnosti – evaluacija) uz konkretan rad na primjerima.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC