UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održan drugi dio radionice „Od studija ka zaposlenju“
Održan drugi dio radionice „Od studija ka zaposlenju“


U sklopu implementacije programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Sarajevu u četvrtak 4. maja 2017. godine je održan drugi dio radionice „Od studija ka zaposlenju“. Ciljna skupina za drugi dio edukacije su bili prodekani za nastavu i predstavnici/članovi odbora za kvalitet na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu.

Teme drugog dijela su se odnosile na opis procesa i pojedinih koraka u kreiranju kurikuluma i studijskog programa (uz osvrt na elaborat o osnivanju) koje su vodile doc. dr. Jasmina Selimović (Ekonomski fakultet), doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević (Fakultet islamskih nauka) i doc.dr. Dušanka Bošković (elektrotehnički fakultet). Također, detaljno je predstavljen koncept konstruktivnog usklađivanja u nastavi (kreiranje ishoda učenja, metode učenja i poučavanja, procjena znanja). Posebna pažnja je posvećena prvom konstruktu – ishodima učenja (definicije, važnost, uloga, principi i pravila kreiranja). Učesnici su u diskusiji mogli komentirati ishode učenja programa i predmeta na fakultetima i akademijama sa kojih dolaze.

Oba dijela edukacije su praćena praktičnim primjerima predavača ali i vrlo živom diskusijom učesnika.

Na osnovu mišljenja učesnika, edukacija je ocijenjena kao vrlo uspješna i potrebna i širem auditoriju. Jedan od prijedloga je bio i da se sa ovakvim aktivnostima na nivou Univerziteta treba obavezno nastaviti.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC