UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
INTERNI POZIV za učešće u TRAIN programu u trećem ciklusu u akademskoj 2016/2017. godini
INTERNI POZIV za učešće u TRAIN programu u

trećem  ciklusu u akademskoj 2016/2017. godini

Univerzitet u Sarajevu učestvuje u programu obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), koji finansira Fondacija kralja Baudouina (KBF), a koji podrazumijeva implementaciju modula za akademsko osoblje na četiri univerziteta na Zapadnom Balkanu (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Podgorici). EU partneri u implementaciji projekta su Univerzitet u Gentu (koordinator), Univerzitet u Kentu, Univerzitet Uppsala, Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, UP Transfer GmbH, Santander Group i Fondacija kralja Baudouina.

Program se sastoji od osam modula koji pokrivaju tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje i timski rad). U skladu sa planom realizacije programa, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

INTERNI POZIV

za učešće u TRAIN programu u trećem  ciklusu
u akademskoj 2016/2017. godini

Pravo učešća ima akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u zvanjima: asistent, viši asistent, docent.

U skladu sa Odlukom Senata broj 01 – 1217/15 od 25. 2. 2015. godine TRAIN Program predstavlja Program cjeloživotnog učenja u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu i služi kao dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja u skladu sa članom 164. stav (1) tačka d) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Na nivou programa dodjeljuje se 6 ECTS bodova.

Organizacija programa

-    TRAIN program održat će se tri puta u toku akademske 2016/2017. godine (prvi ciklus: septembar/oktobar, drugi ciklus: januar/februar i treći ciklus: juni/juli),
-    U toku je prijava za treći  ciklus (juni/juli),
-    Broj učesnika jednog ciklusa ograničen je na 25.

Obavezni moduli

1.    Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju,
2.    Didaktika visokog obrazovanja,
3.    Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju,
4.    Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih rezultata,
a.    humanističke i društvene nauke
b.    prirodne, tehničke i medicinske nauke

Izborni moduli

1.    Komunikacija i vještine prezentiranja,
2.    Priprema aplikacija za finansiranje i projektni menadžment,
3.    Preduzetničke sposobnosti,
4.    Umrežavanje i timski rad.

Napomene:
 
-    svi moduli su dvodnevni;
-    od ponuđenih izbornih modula učesnik bira dva;
-    poželjno je znanje engleskog jezika.


Prijava učešća

Ukoliko ste zainteresirani da pohađate TRAIN program u okviru trećeg  ciklusa, potrebno je da ispunite obrazac za prijavu (dostupan ovdje), koji ćete zajedno sa svojom kraćom verzijom biografije dostaviti na e-mail adresu Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript . Kontakt osoba je Mirza Nakičević (tel. 565 125). Rok za podnošenje prijave za učešće u TRAIN programu je 25. 5. 2017. godine. 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC