UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održana vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu
Održana vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu


U četvrtak 11. maja 2017. godine održana je vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu o prijedlogu utvrđivanja cijene koštanja studija po studentu i visine školarina za samofinansirajuće, vanredne i DL studente na Univerzitetu u Sarajevu.

Pored članova Senata, sjednici su prisustvovali gospodin Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, i prof. dr. Velija Katica, član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

Nakon trosatne diskusije o prijedlogu utvrđivanja cijene koštanja studija po studentu i visine školarina za samofinansirajuće, vanredne i DL studente na Univerzitetu u Sarajevu, vanredna sjednica završena je jednoglasno usvojenim zaključcima.


Z A K LJ U Č C I

1.    Senat Univerziteta u Sarajevu je konstatirao da je prioritet zajednički rad kroz dijalog sa Vladom Kantona Sarajevo na donošenju Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, te je zaključeno da će se u utorak 16. maja 2017. godine održati zajednička sjednica Vlade Kantona Sarajevo i Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj će biti  razmatran prijedlog novog zakona o visokom obrazovanju, kao i prijedlozi i mišljenja u amandmanskoj formi koji su usvojeni od Senata Univerziteta u Sarajevu.
2.    Nakon donošenja zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo pristupit će se izradi standarda i normativa Kantona Sarajevo u skladu sa novim zakonom.
3.    Formirat će se ekspertna komisija, koju će činiti predstavnici Univerziteta u Sarajevu i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, s ciljem izrade elaborata o cijeni koštanja studija po studentu i prijedloga modela finansiranja Univerziteta.
    Utvrđeni Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, koji je usvojen u nastavku 7. sjednice Senata održane 3. maja 2017. godine, kao i materijal pripremljen za 3. vanrednu sjednicu, bit će radni materijal za izradu elaborata.
4.    Univerzitet u Sarajevu će zatražiti od Vlade Kantona Sarajevo da, u okviru budžetskih mogućnosti, a zbog povećanja broja članica Univerziteta u Sarajevu sa 22 na 24, razmotri povećanje postojeće tranše koju doznačava Univerzitetu u Sarajevu.
5.    Univerzitet u Sarajevu je u Fondu za razvoj Univerziteta obezbijedio finansijska sredstva za izradu eksterne revizije finansijskog poslovanja Rektorata i organizacionih jedinica za 2016. godinu.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC