UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Zaključci sa 4. vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu
Zaključci sa 4. vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu

U utorak 16. 05. 2017. godine održana je 4. vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu o Prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo koji je usvojen na 74. sjednici Vlade KS održanoj 12. 05. 2017. godine.

Pored članova Senata, sjednici su prisustvovali gospodin Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, gospodin Sifet Kukuruz, pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i prof. dr. Amir Zahirović, v. d. predsjednika Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

Nakon četverosatne diskusije o Prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju KS članovi Senata Univerziteta u Sarajevu su donijeli sljedeće zaključke:


Z A K LJ U Č C I

1.    Senat Univerziteta u Sarajevu je jednoglasno konstatovao da Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo bez dorade ne treba ići u daljnju proceduru.
2.    Senat je prihvatio stav premijera Kantona Sarajevo da se u narednim danima radi na poboljšanju Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju.
3.    Senat Univerziteta u Sarajevu formira Radnu grupu koja će raditi na usklađivanju teksta Prijedloga sa amandmanima koji su usvojeni na sjednici Senata održanoj 02. 02. 2017. godine.
4.    Radnu grupu za rad na usklađivanju teksta Zakona čine sljedeći članovi:
•    Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, predsjednik Odbora za normativna pitanja,
•    Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, predstavnik Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
•    Prof. dr. Nihad Fejzić, predstavnik Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
•    Prof. dr. Sead Turčalo, predstavnik Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu,
•    Prof. dr. Vedad Silajdžić, predstavnik Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
•    Prof. dr. Amir Zahirović, v.d. predsjednika Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu,
•    Dr. sci. Suvad Konaković, generalni sekretar Univerziteta u Sarajevu,
•    Gospodin Kenan Filipović, rukovodilac Službe za pravne poslove,
•    Gospodin Merim Serdarević, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, i
•    Gospodin Haris Zahiragić, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

5.    Zadatak Radne grupe iz tačke 4. ovih  Zaključaka je da, na osnovu amandmana na Nacrt teksta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, usvojenih na 2. vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu od 02. 02. 2017. godine, do petka 19. 05. 2017. do 14:00 sati dostavi usaglašeni materijal za zajednički sastanak sa premijerom Vlade Kantona Sarajevo gospodinom Elemedinom Konakovićem, kojem će prisustvovati i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, a s ciljem utvrđivanja kvalitetnijeg Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.
6.    Nakon sastanka 19. 05. 2017. godine potrebno je usaglašeni materijal Univerziteta i Vlade dostaviti Senatu Univerziteta u Sarajevu, kako bi isti bili razmotreni na sjednici Senata koja je planirana za ponedjeljak 22. 05. 2017. godine.

 

 

 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC