UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Prezentiranje izvještaja o međunarodnoj saradnji Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini
Prezentiranje izvještaja o međunarodnoj saradnji

Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini


Prezentacija izvještaja o međunarodnoj saradnji Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini održana je u srijedu 7. juna 2017. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Izvještaj o međunarodnoj saradnji Univerziteta u Sarajevu u 2016. godini predstavila je prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, a prezentaciji su prisustvovali prodekani, koordinatori i saradnici za međunarodnu saradnju na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Prorektorica je na početku predstavila misiju i viziju međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu, kao i Odbor za međunarodnu saradnju i Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. Između ostalog, naglasila je uspjeh Univerziteta u Sarajevu u implementaciji Erasmus+ programa, te pohvalila da smo poslali čak 37 prijava na ovogodišnji poziv za prijavu na Erasmus+ Capacity Building konkurs, s napomenom da se treba raditi na povećanju prijava na ključne aktivnosti: zajednički master-studiji i Jean Monnet. Ujedno, jedan od Capacity Building projekata je i „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH“ (STINT) čiji je partner Univerzitet u Sarajevu. Cilj projekta je usmjeren na jačanje i unapređenje procesa internacionalizacije univerziteta i priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini, te je ova prezentacija ujedno bila i promocija aktivnosti u okviru spomenutog projekta, naročito u izradi strategije internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu.

Kada je u pitanju ponuda cjelokupnih studijskih programa na engleskom jeziku, najaktivniji je Ekonomski fakultet koji nudi programe na sva tri ciklusa, zatim Centar za interdisciplinarne studije i Medicinski fakultet, koji je upisao drugu generaciju studenata polaznika programa na engleskom jeziku.

U toku prezentacije istaknuta je važnost mobilnosti kao ključnog pokretača internacionalizacije, naročito jer svaki se dolazak stranih studenata (bilo da je semestralni boravak ili učešće na konferenciji od nekoliko dana) te stranog akademskog i administrativnog osoblja smatra statističkom mobilnošću. Isto vrijedi i za mobilnosti sa Univerziteta u Sarajevu ka partnerskim univerzitetima.

Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju, prezentirao je web stranicu www.erasmus-unsa.ba, fokusirajući se na dio koji se odnosi na outgoing mobilnost, odnosno mobilnost studenata, nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu izvan BiH. Svaka stranica sa ponudom je detaljno objašnjena, ističući ponudu konkursa i uputa za prijavu, te je još jednom naznačeno da se ova stranica koristi što aktivnije u svrhu promocije inostrane mobilnosti.

Nakon prezentiranja izvještaja otvorena je sesija sa nekoliko otvorenih tema, gdje su prodekani, koordinatori i saradnici za međunarodnu saradnju na organizacionim jedinicama Univerziteta uzeli učešće u postavljanju pitanja i davanju traženih odgovora ujedno.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC