UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA NA UNSA
OBAVIJEST

O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I

INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG I DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI


U skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), obavještavamo vas da je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2017/2018. godinu objavljen 22. 06. 2017. godine na web stranici/oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu: www.unsa.ba i web stranicama/ oglasnim pločama fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.


Univerzitet u Sarajevu 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC