UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

Univerzitet u Sarajevu
Prirodno-matematički fakultet

Obavijest


U srijedu 05. 07. 2017. godine sa početkom u 11.00 sati u CEPRES-u sala 1101 (XI sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Ermin Mašić, viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Modeli restauracije kopovskih jezera u Federaciji Bosne i Hercegovine“

pred komisijom u sastavu:  

dr. Samir Đug,
doktor bioloških nauka,
vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Biogeografija i ekološke aplikacije“, predsjednik,

dr. Senka Barudanović,
doktor bioloških nauka,
vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Ekologija i botanika“, mentorica,

dr. Jelena Rakočević,
doktor bioloških nauka,
vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
uža naučna oblast: „Algologija“, „Hidrobiologija“ i „Biocenologija“, član,

dr. Sadbera Trožić-Borovac,
doktor bioloških nauka,
redovna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Hidrobiologija“ i „Zoologija“ rezervni član.
 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC