UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Poziv za učešće u realizaciji okruglog stola
Poziv za učešće u realizaciji okruglog stola


„Bibliotečko-informacijske službe i usluge u visokoškolskim bibliotekama kao podrška učenju i učešću studenata s invaliditetom“

Zadovoljstvo nam je pozvati vas da učestvujete u realizaciji okruglog stola „Bibliotečko-informacijske službe i usluge u visokoškolskim bibliotekama kao podrška učenju i učešću studenata s invaliditetom“ koji će se održati u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije  Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne, Kampus) 6. jula 2017. godine s početkom u 11:00 sati.

Okrugli sto „Bibliotečko-informacijske službe i usluge u visokoškolskim bibliotekama kao podrška učenju i učešću studenata s invaliditetom“ je rezultat saradnje CBHE projekata pod nazivom School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro (Trans2Work), te Library Network Support Services: Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services (LNSS), a u čijoj realizaciji učestvuje Univerzitet u Sarajevu.
Cilj susreta je:
•    predstavljanje projekata Trans2Work i LNSS akademskom osoblju, bibliotekarima, studentima, obrazovnim vlastima, predstavnicima nevladinog sektora i medijima;
•    osvještavanje informacijskih stručnjaka o potrebama osoba s invaliditetom, a s ciljem osmišljavanja i ponude odgovarajućih bibliotečko-informacijskih službi i usluga;
•    razmjena iskustava u vezi sa pružanjem informacijskih usluga korisnicima sa invaliditetom; 
•    informiranje prisutnih o mogućnostima mobilnosti studenata s invaliditetom u cilju razvijanja i unapređenja „mehkih“ vještina;
•    ukazivanje na važnost asistivne tehnologije u procesu učenja i učešća studenata s invaliditetom.


AGENDA OKRUGLOG STOLA


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC