UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održan seminar „Osiguranje sistema kvaliteta na visokoškolskim institucijama: Primjeri dobre prakse“
Održan seminar „Osiguranje sistema kvaliteta na visokoškolskim institucijama: Primjeri dobre prakse“


Seminar pod nazivom „Osiguranje sistema kvaliteta na visokoškolskim institucijama: Primjeri dobre prakse“ je održan u utorak 4. jula 2017. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. U okviru seminara su prof. dr. sc. Jasmina Havranek, direktorica Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske (AZVO), i njene saradnice: dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković, Mirjana Gopić, dipl. iur., i mr. sc. Sandra Bezjak, upoznale prisutne sa izazovima sa kojim su se susretale visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj prilikom akreditacije studijskih programa i institucionalne reakreditacije, a u cilju da se na tim iskustvima Univerzitet u Sarajevu što bolje pripremi za akreditaciju svojih studijskih programa i institucionalnu reakreditaciju koja ga očekuje u bliskoj budućnosti.

Na samom početku prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, otvorio je seminar pozdravnim obraćanjem u kojem je naglasio nastojanja Univerziteta da implementira i unaprijedi sistem osiguranja i upravljanja kvalitetom slijedeći „Standarde i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja“, kroz rad Odbora za upravljanje kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu, Ureda za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu, odborâ za osiguranje kvaliteta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, ali i kroz rad svakog nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Sarajevu, te istakao da je seminar prilika da se, na primjeru dobre prakse, ponesu važna znanja koja će pomoći u obavljanju ozbiljnih zadaća na putu razumijevanja, uspostavljanja i unapređenja kvaliteta u području nauke i visokog obrazovanja.

Nakon pozdravnog govora prof. dr. sc. Jasmina Havranek, direktorica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), u uvodnom obraćanju upoznala je prisutne sa historijom i nastankom Agencije, te predstavila aktivnosti koje Agencija provodi, međunarodna članstva koja ostvaruje u Evropi i svijetu, kao i saradnju koju imaju u regionu sa drugim akreditacijskim agencijama.

Učesnici seminara su imali priliku čuti sljedeća izlaganja:
•    Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete – ESG, 2015.: dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković, AZVO
•    Postupak reakreditacije: Mirjana Gopić, dipl. iur., pomoćnica direktorice AZVO
•    Reakreditacija visokoškolskih institucija – provedene aktivnosti i budući planovi, te utjecaj na sistem visokog obrazovanja: mr. sc. Sandra Bezjak, pomoćnica direktorice AZVO
•    Vrednovanje studijskih programa u svjetlu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira: mr. sc. Sandra Bezjak, pomoćnica direktorice

PREZENTACIJE 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC