UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Univerzitet u Sarajevu promovira 71 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovira 71 doktora nauka


Promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu će se održati u četvrtak 6. jula 2017. godine sa početkom u 13:00 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo (Obala Kulina bana 9).

Na promociji će prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ i akademije promovirati 71 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu će promovirati: 12 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, šest kandidata na čast doktora medicinskih nauka, po pet kandidata na čast doktora geografskih nauka i doktora stomatoloških nauka, po četiri kandidata na čast doktora historijskih nauka, doktora književnohistorijskih nauka, doktora pedagoških nauka, doktora odgojnih nauka, doktora poljoprivrednih nauka i doktora veterinarskih nauka, po tri kandidata na čast doktora islamskih nauka, doktora zdravstvenih nauka i doktora lingvističkih nauka, po jednog kandidata na čast doktora političkih nauka, doktora socioloških nauka, doktora žurnalističkih nauka, doktora nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, doktora kriminalističkih nauka, doktora farmaceutskih nauka, doktora nauka u oblasti muzikologije, doktora bioloških nauka, doktora matematičkih nauka i doktora šumarskih nauka.
Univerzitet u Sarajevu je institucija koja posjeduje najveći potencijal da doprinese ukupnom društvenom razvoju u pravcu ostvarenja onog što je cilj svih građana Bosne i Hercegovine: život i rad u normalnoj evropski uređenoj državi.
Ideje su te koje nose humanizam i nauku, o njima se sudi i cijeni, njihovu validnost opravdava i prihvata vrijeme. Prosudba njihove vrijednosti od Descartesa do današnjih dana pripada intelektualcima. Zato je zadaća svake nove generacije doktoranata, pa i ove koju ćemo  promovirati, da svojim djelovanjem u društvo unesu promjene koje će u sebi sadržati iskru novih promjena, jer istinski intelektualci su ti koji u sebi nose vitalnu humanost koja ne podnosi dovršenost, statičnost, dogmatičnost i druge prepreke ljudskog progresa. 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC