UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Diskusija „O nauci i njenom vrednovanju“
Diskusija

„O nauci i njenom vrednovanju“


Diskusija „O nauci i njenom vrednovanju“, održana je u srijedu, 5. jula 2017. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Uvodničar je bio uvaženi akademik prof. dr. Kemal Hanjalić, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Delft u Holandiji.

Prisutne je prigodnim obraćanjem na početku skupa pozdravio prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu koji je prezentirao aktivnosti menadžmenta Univerziteta u Sarajevu u oblasti NI/UIR-a, kao i odlučnost Univerziteta i svih njegovih tijela na putu daljeg razvoja i unapređenja nauke i istraživanja na Univerzitetu u Sarajevu.

Akademik Hanjalić je u svom izlaganju govorio o stanju u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini, te o trendovima u nauci i njenom vrednovanju u svijetu, u razvijenim ali i zemljama u razvoju. Date su i preporuke  u cilju razvoja nauke i naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini i na Univerzitetu u Sarajevu.

Nakon uvodnog izlaganja akademika Hanjalića, uslijedila je razmjena mišljenja o ovoj značajnoj temi, u kojoj su učestvovali članovi Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, menadžment Univerziteta, prodekani organizacionih jedinica, te nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu.


Akademik Kemal Hanjalić je profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i Tehničkog univerziteta Delftu u Holandiji. Rođen je u Sarajevu 1939. godine, gdje je 1964. završio Mašinski fakultet. Magistrirao je na Univerzitetu u Birmingemu, a doktorsku disertaciju iz oblasti mehanike fluida, odbranio je na prestižnom Imperial College of Science and Technology u Londonu. 
  
Kao redovni profesor predavao je na Univerzitetu Erlangen u Nirnbergu, Tehnološkom univerzitetu Mičigen u Sjedinjenim Američkim Državama, Univerzitetu La Sapienza u Rimu, te kao gostujući predavač na brojnim prestižnim univerzitetima širom svijeta (Imperial College of Science and Technology u Londonu, Univerzitet u Kembridžu, Univerzitet u Kaliforniji, Univerzitet u Kyotu, Univerzitet u Singapuru i dr.)

Akademik Hanjalić je u profesionalnoj karijeri obavljao i više različitih stručnih i društvenih funkcija: bio je direktor Instituta za procesnu tehniku,  dekan Mašinskog fakulteta, gradonačelnik Sarajeva, ministar za nauku i tehnološki razvoj u Republičkoj Vladi, te delegat Jugoslavije u Komitetu za životnu sredinu pri OECD-u u Parizu.
 
Objavio je više od 350 autorskih studija, te preko 200 radova koji su u naučno indeksiranim časopisima citirani preko 4000 puta.
 
Profesor Hanjalić je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Kraljevske akademije za tehničke nauke Velike Britanije, član niza naučnih i stručnih udruženja u SAD-u, Turskoj, Švicarskoj, Japanu, Kini i drugim zemljama, te dobitnik brojnih priznanja i nagrada za naučnoistraživački rad. 

Prezentacija, akademik prof. dr. Kemal Hanjalić

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC