UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Prirodno-matematički fakultet
There are no translations available

OBJAVLJUJE

Irma Mahmutović, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:


„Molekularno-citogenetički i morfološki obrasci
varijabilnosti bosanskohercegovačkih populacija vrste
Cotoneaster integerrimus Med. (Rosaceae)”
,

dana 17. 07. 2017. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 13:00 sati.
Mr. Aner Mešić, viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Karakterizacija nukleotidnih promjena (polimorfizama) u segregacijskim genima kod karcinoma želudca”,

dana 13. 07. 2017. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 10:00 sati.

 
Mr. Mirha Pazalja, viša asistentica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa studija Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Razvoj novog senzora za tiolne spojeve na bazi dihloro-bis[N-fenil-5-halogeno-salicildeniminato-N,O]rutenat (III) kompleksa kao elektron transfer medijatora”,

dana 10. 07. 2017. godine u Amfiteatru Mladen Deželić Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 09:00 sati.

 
Mr. Sabina Dahija, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Primjena vrste Mentha aquatica L. u fitoremedijaciji akvatičnih ekosistema”,

dana 10. 07. 2017. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 10:00 sati.Asmir Aldžić, MA, viši asistent Visoke zdravstvene škole Univerziteta u Bihaću i student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Istraživanje antibiotske rezistencije i pojave multirezistentnih bakterija kod hospitaliziranih pacijenata na području Unsko-sanskog kantona”,

dana 10. 07. 2017. godine u sali 102/I Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  ulica Zmaja od Bosne 33, sa početkom u 13:00 sati.

 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC