UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Univerzitet u Sarajevu promovirao 71 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 71 doktora nauka


Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 6. jula 2017. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo. Na promociji su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ i akademije promovirali 71 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, uz riječi dobrodošlice istakao je da je Univerzitet u Sarajevu, kao najstariji univerzitet u Bosni i Hercegovini, koji posjeduje najveći potencijal za napredak i reformu našeg društva u cjelini, od svog osnivanja do danas promovirao preko 160 hiljada diplomanata, preko 16 hiljada magistranata i sa današnjom promocijom 3140 doktora nauka.

Ovim svečanim činom promocije Univerzitet u Sarajevu postao je bogatiji za sedamdeset jednu kandidatkinju i kandidata na čast doktora nauka iz oblasti koje pripadaju grupacijama humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih te tehničkih nauka kao i Grupaciji umjetnosti.

„Svjedoci smo da se svijet i naše okruženje ubrzano mijenjaju noseći sa sobom ogromne mogućnosti i rizike. Kompetencije ljudi su te koje postaju bitnije od njihovog porijekla, etničke, vjerske, rasne, spolne i socijalne pripadnosti. Zato doktori nauka kao intelektualci par excellence imaju posebnu ulogu u procesu kreiranja budućnosti, jer predstavljaju istinsku stvarnost i potrebu 21. vijeka te temelj kompetencije svake nacije i države“, naglasio je rektor Škrijelj, te istakao da stjecanje akademskoga zvanja doktora nauka predstavlja ključnu prekretnicu na životnome putu svakoga člana akademske zajednice, budući da se ovim činom postaje samostalni istraživač, tj. stječe se pravo na samostalno oblikovanje vlastitih istraživanja.

„Ovaj vid akademske slobode sa sobom nosi posebnu odgovornost, jer valja imati na umu da je znanje uvijek uvjetovano ljudskom potrebom te nije tu nikada radi sebe samog. Ono dolazi iz zbilje i njoj se vraća kako bi utjecalo na mijenjanje stvarnosti. Zato je zadaća svake nove generacije doktoranata, pa i ove koju danas promoviramo, da svojim djelovanjem u društvo unesu promjene koje će u sebi sadržati iskru novih promjena, jer istinski intelektualci su ti koji u sebi nose vitalnu humanost koja ne podnosi dovršenost, statičnost, dogmatičnost i druge prepreke ljudskog progresa“, naveo je rektor Škrijelj, te uputio čestitke doktorima nauka na dosadašnjim uspjesima te izrazio želju da nova znanja i umijeća primijene na opću dobrobit svoje zajednice i čovječanstva u cjelini.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu je promovirao: 12 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, šest kandidata na čast doktora medicinskih nauka, po pet kandidata na čast doktora geografskih nauka i doktora stomatoloških nauka, po četiri kandidata na čast doktora historijskih nauka, doktora književnohistorijskih nauka, doktora pedagoških nauka, doktora odgojnih nauka, doktora poljoprivrednih nauka i doktora veterinarskih nauka, po tri kandidata na čast doktora islamskih nauka, doktora zdravstvenih nauka i doktora lingvističkih nauka, po jednog kandidata na čast doktora političkih nauka, doktora socioloških nauka, doktora žurnalističkih nauka, doktora nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, doktora kriminalističkih nauka, doktora farmaceutskih nauka, doktora nauka u oblasti muzikologije, doktora bioloških nauka, doktora matematičkih nauka i doktora šumarskih nauka.

U ime promoviranih doktora nauka Univerziteta u Sarajevu obratio se dr. Sead Šemsović, naglasivši da je individualno sazrijevanje najprije rezultat truda i odgovornosti svakog pojedinca ponaosob, ali da će i sam društveni kontekst i raznolike životne okolnosti imati svoj udio, te će se stoga ovim ličnim napredovanjem okoristiti ne samo uspješni tragalac već i njegova okolina. Zapravo, razvijena svijest koju je kolektiv izgradio kod svoga znanstvenog predstavnika mnogostruko će se kolektivu i vratiti.
„Potpun intelektualac oduvijek ima pune ruke posla, neprestano mora raditi na popravljanju sebe. Onako kako neumorno radi na popunjavanju svoje biografije i bibliografije, tako mora djelovati na građenju vlastitog humanizma. Tek mudro izbalansiran odnos ovih vanjskih i unutarnjih dimenzija učinit će znanstvenika cjelovitim“, naglasio je dr. Sead Šemsović.


PROMOVIRANI DOKTORI NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC