UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Institut za historiju

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti(„Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01/253-2/17 od 18. 04. 2017. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4509/17 od 27. 06. 2017. godine

INSTITUT ZA HISTORIJU

objavljuje

ISPRAVKU DIJELA TEKSTA KONKURSA

za izbor u zvanje

U konkursu za izbor u zvanje, objavljenom dana: 11.07.2017. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, vrši se ispravka dijela teksta konkursa i to na način da  umjesto riječi :“ naučni saradnik  za oblast starije historije (osmanski period)- 1 izvršilac „ treba da stoji:

Viši naučni saradnik za oblast starije historije (osmanski period) – 1 izvršilac“, umjesto riječi „za izbor u zvanje naučnog saradnika uvjeti su“ treba da stoji: „za izbor u zvanje višeg naučnog saradnika uvjeti su“ i umjesto riječi: “izbor u zvanje naučnog saradnika vrši se na period od šest (6) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora“ treba da stoji: “izbor u zvanje  višeg naučnog saradnika vrši se na period od šest (6) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora“.

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC