UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
















Učenje slovenačkog jezika



















STUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 




Filozofski fakultet
There are no translations available

O B A V J E Š T E N J E


Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

1.    Linda Prugo-Babić, MA

        NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Kritičkodiskursni pristup prevođenju ruske književnosti u Bosni i Hercegovini

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:
Predsjednik: Dr. Marina Katnić-Bakaršić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Članovi:    
1.    Dr. Vojko Gorjanc, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani,
2.    Dr. Senahid Halilović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 14. 7. do  4. 9. 2017. godine.

 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE














Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu






STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA








MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC