UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Stavovi Senata Univerziteta u Sarajevu u vezi sa Prijedlogom Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sa

 


Stavovi Senata Univerziteta u Sarajevu

u vezi sa Prijedlogom Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

od 19. 07. 2017. godine


Senat Univerziteta u Sarajevu je na svojoj 10. redovnoj sjednici održanoj 19. 07. 2017. godine upoznat sa tekstom Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, koji je Vlada Kantona Sarajevo istoga dana usvojila, a koji bi trebao biti predmet odlučivanja na sljedećem zasjedanju Skupštine Kantona Sarajevo zakazanom za 31. 07. 2017. godine.

S tim u vezi Senat Univerziteta u Sarajevu naznačava sljedeće:

1. Postojeći Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju je neprihvatljiv za Univerzitet u Sarajevu imajući u vidu zagarantirane akademske slobode, akademsku samoupravu i autonomiju. Iako cijenimo napore Vlade Kantona Sarajevo, na čelu sa premijerom, u nastojanju da se dođe do boljeg teksta Zakona, Univerzitet u Sarajevu smatra da ovaj tekst Zakona i dalje ne predstavlja reformski zakon.

2. Senat Univerziteta u Sarajevu smatra neprihvatljivim rješenje iz Prijedloga teksta Zakona kojim se Upravnom odboru daje pravo da razrješava rektora/dekana/direktora iako mu to ne bi smjelo biti u nadležnosti. Univerzitet u Sarajevu smatra da je jezgro autonomije Univerziteta institucionalna autonomija njegovih tijela, što podrazumijeva da je razrješavanje rektora/dekana/direktora u isključivoj nadležnosti onih tijela koja su ih i birala.

3. Osnovna pretpostavka funkcioniranja misije i vizije te strateških ciljeva Univerziteta je njegovo finansiranje.
Univerzitet u Sarajevu prihvata sve jasne i precizne postupke prelaska na trezorsko poslovanje. Međutim, Univerzitet upozorava i izražava zabrinutost da su ponuđena rješenja za uspostavljanje trezorskog poslovanja nedorečena, neprecizna i nejasna, te da njihova realizacija ne bi bila provodiva u praksi i dovela bi u pitanje daljnje funkcioniranje Univerziteta, posebno imajući u vidu međunarodne projekte i uključenost Univerziteta u Sarajevu u evropski prostor visokog obrazovanja.

4. Za realizaciju ponuđenih rješenja integracije Univerziteta u Sarajevu nije predviđen realan vremenski rok, što može dovesti do apsolutne paralize rada i razvoja Univerziteta u Sarajevu.

Konačno, ostaje otvoreno pitanje postupka prema kojem se donosi ovaj zakon s obzirom na povlačenja prethodnog prijedloga iz skupštinske procedure, te činjenice da je ovo novi Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.
 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC