UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Stavovi Senata Univerziteta u Sarajevu u vezi sa Prijedlogom Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sa
Stavovi Senata Univerziteta u Sarajevu u vezi sa
Prijedlogom Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

– 7. vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu –


Senat Univerziteta u Sarajevu je na svojoj 7. vanrednoj sjednici održanoj 27. 07. 2017. godine vodio iscrpnu raspravu o Prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, koji bi trebao biti predmet odlučivanja na sljedećem zasjedanju Skupštine Kantona Sarajevo zakazanom za 31. 07. 2017. godine.

S tim u vezi Senat Univerziteta u Sarajevu donio je slijedeće:

S T A V O V E

1. Postojeći Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju je neprihvatljiv za Univerzitet u Sarajevu imajući u vidu zagarantirane akademske slobode, akademsku samoupravu i autonomiju. Iako cijenimo napore Vlade Kantona Sarajevo, na čelu sa premijerom, u nastojanju da se dođe do boljeg teksta Zakona, Univerzitet u Sarajevu smatra da ovaj tekst Zakona i dalje ne predstavlja reformski zakon.

2. Univerzitet u Sarajevu smatra neprihvatljivim sva zakonska rješenja koja dovode u pitanje autonomiju Univerziteta u pogledu njegovog osnovnog, temeljnog, zagarantovanog  i autonomnog prava na sva akademska pitanja (kreiranje i donošenje nastavnih planova i programa, studijskih programa, ciklusa studija i sl.).

3. Univerzitet u Sarajevu insistira na osiguravanju punog pravnog subjektiviteta i kontinuiteta njegovih organizacionih jedinica imajući u vidu dugogodišnju tradiciju rada i postojanja i njihov značaj u društvu. Ističući da ponuđena rješenja u zakonu, po kojima bi se trebalo riješiti pitanje pravnog subjektiviteta, ne omogućavaju integracijske procese Univerziteta, nego vode isključivo ka centralizaciji Univerziteta što je nedopustivo i na kraju niti provodivo u praksi.

4. Senat Univerziteta u Sarajevu smatra neprihvatljivim rješenje iz Prijedloga teksta Zakona kojim se Upravnom odboru daje pravo da razrješava rektora/dekana/direktora iako mu to ne bi smjelo biti u nadležnosti. Univerzitet u Sarajevu smatra da je jezgro autonomije Univerziteta institucionalna autonomija njegovih tijela, što podrazumijeva da je razrješavanje rektora/dekana/direktora u isključivoj nadležnosti onih tijela koja su ih i birala.

5. Osnovna pretpostavka funkcioniranja misije i vizije te strateških ciljeva Univerziteta je njegovo finansiranje.
Univerzitet u Sarajevu prihvata sve jasne i precizne postupke prelaska na Univerzitetski trezor. Međutim, Univerzitet upozorava i izražava zabrinutost da su ponuđena rješenja za uspostavljanje trezorskog poslovanja nedorečena, neprecizna i nejasna, te da njihova realizacija ne bi bila provodiva u praksi i dovela bi u pitanje daljnje funkcioniranje Univerziteta, posebno imajući u vidu međunarodne projekte i uključenost Univerziteta u Sarajevu u evropski prostor visokog obrazovanja.

6. Za realizaciju ponuđenih rješenja integracije Univerziteta u Sarajevu nije predviđen realan vremenski rok, što može dovesti do apsolutne paralize rada i razvoja Univerziteta u Sarajevu.

7. Senat Univerziteta u Sarajevu smatra da ponuđeni prijedlog zakona od 19. 07. 2017. godine nije prošao proceduru donošenja u skladu sa Ustavom i zakonima Kantona Sarajevo, te kao takav bi, u najmanju ruku, trebao biti vraćen u fazu nacrta kako bi se akademskoj zajednici omogućilo aktivno učešće u kreaciji rješenja.
 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC