UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održana vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu o implementaciji Zakona o visokom obrazovan
Održana vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

o implementaciji Zakona o visokom obrazovanju

U srijedu 6. septembra 2017. godine održana je 8. vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu sa dvije tačke dnevnog reda:
1.    Implementacija Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/17),
2.    Izmjena Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2016/2017. godinu.

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/17) stupio je na snagu 1. septembra 2017. godine.

Univerzitet u Sarajevu je počeo sa implementacijom Zakona o visokom obrazovanju, te je na održanoj sjednici Senata razmatran pregled odredbi Zakona o visokom obrazovanju sa rokovima za izradu podzakonskih i provedbenih akata.
Članovi Senata su upoznati sa informacijom da je Vlada Kantona Sarajevo 17. augusta 2017. godine formirala Komisiju za praćenje implementacije Zakona o visokom obrazovanju koju, između ostalog, čine i predstavnici Univerziteta u Sarajevu.

Zaključeno je da će Senat Univerziteta u Sarajevu evidentirati sve nedostatke odnosno dijelove Zakona koji su neprovodivi u predviđenim rokovima i, putem svojih predstavnika u Komisiji za praćenje implementacije Zakona o visokom obrazovanju, delegirati prijedloge poboljšanja odnosno izmjena Zakona po hitnom postupku.

Implementirajući član 64. (6) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i član 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat je na održanoj sjednici donio Odluku kojom se usvajaju izmjene i dopune Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2016/2017. godinu sa Kalendarom aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini. Ovom odlukom omogućava se organizacionim jedinicama da organiziraju drugi septembarski ispitni rok, u skladu sa prostornim i ljudskim resursima, najkasnije do 5. oktobra 2017. godine.


 

  

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC