UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
UNIVERZITET U SARAJEVU ORGANIZIRAO NACIONALNI DAN SVJESNOSTI O BIBLIOTEKAMA
UNIVERZITET U SARAJEVU ORGANIZIRAO

NACIONALNI DAN SVJESNOSTI O BIBLIOTEKAMA

Održan okrugli sto „Upravljanje kvalitetom rada u visokoškolskim bibliotekama“

Univerzitet u Sarajevu je u petak 8. septembra 2017. godine organizirao Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama kao još jednu od brojnih aktivnosti u okviru projekta ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) – „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services“.
U okviru Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama, organiziranog kako bi podsjetio na važnost učešća biblioteke u izgradnji društva znanja, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održan je okrugli sto „Upravljanje kvalitetom rada u visokoškolskim bibliotekama“.
U ime prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu, prisutnima se obratila prof. dr. Maida Čohodar-Husić, te uz riječi dobrodošlice izrazila zadovoljstvo što je, kao jedna od aktivnosti u okviru realizacije projekta Library Network Support Services, organiziran i okrugli sto o upravljanju kvalitetom rada u visokoškolskim bibliotekama. „Održavanje okruglog stola naglašava važnost koju biblioteke imaju u društvu i doprinijet će razbijanju stereotipa i predrasuda o bibliotekarima i bibliotekama uopće“, navela je prorektorica Čohodar-Husić, te naglasila da biblioteke postaju najveći centri digitalizacije.
Pozdravne riječi prisutnima je uputio i gospodin Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH, naglasivši da je u Bosni i Hercegovini realizirano preko 150 Tempus projekata u koje su bili uključeni svi javni univerziteti u BiH. Podsjetio je da trenutno imamo 22 odobrena Erasmus+ Capacity Building projekta koja su nastavak Tempus projekta.
Koordinatorica projekta Library Network Support Services za Univerzitet u Sarajevu doc. dr. Lejla Hajdarpašić je prilikom obraćanja istakla da se projekt LNSS bavi unapređenjem strateškog planiranja i upravljanja u visokoškolskim bibliotekama partnerskih institucija, odnosno poboljšanjem kompetencija bibliotečkog osoblja i redefiniranjem informacijskih usluga visokoškolskih biblioteka. „Istovremeno, projekt LNSS ima za cilj i promovirati bibliotečko-informacijske usluge visokoškolskih ali i školskih, specijalnih, javnih, nacionalnih biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana, a u okviru inicijative Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama koja se u BiH na nacionalnom nivou održava 8. septembra“, naglasila je doc. dr. Lejla Hajdarpašić.

Tokom okruglog stola o projektu su govorili mr. Jerald Cavanagh, voditelj projekta, i mr. Padraig Kirby, koordinator projekta sa Tehnološkog instituta u Limericku, dok je pregled realiziranih i planiranih aktivnosti predstavila mr. Irena Pejić, članica LNSS tima. Prof. dr. Senada Dizdar, članica LNSS tima, prezentirala je analizu zastupljenosti misije i vizije biblioteka na web stranicama visokoškolskih institucija na Univerzitetu u Sarajevu, a dr. Beba Ešrefa Rašidović je govorila o podizanju kvaliteta usluga visokoškolskih biblioteka kroz implementaciju programa informacijske pismenosti, dok je mr. Mirela Rožajac-Zulčić tematizirala o obrazovanju bibliotekara u visokoškolskim bibliotekama i osiguranju kvaliteta: studija slučaja visokoškolskih biblioteka na Univerzitetu u Sarajevu. Moderator okruglog stola bio je gospodin Saša Madacki, član LNSS tima.

Ciljevi okruglog stola bili su:
•    predstavljanje projekta LNSS akademskom osoblju, bibliotekarima, studentima, obrazovnim vlastima, predstavnicima nevladinog sektora i medijima;
•    predstavljanje analize zastupljenosti misije i vizije biblioteka na web stranicama visokoškolskih institucija na Univerzitetu u Sarajevu;
•    analiziranje rezultata samovrednovanja bibliotečkih kompetencija i predlaganje novih sa ciljem poboljšanja korisničkih usluga;
•    ukazivanje na važnost implementacije informacijske pismenosti u podizanju kvaliteta usluga visokoškolskih biblioteka.

Istog dana, u petak 8. septembra, u 17:00 sati na Vilsonovom šetalištu će biti organizirana „Šetnja za biblioteke“, zajednička aktivnost partnerskih institucija u obilježavanju ovog dana. Šetnja će početi od mosta „Ars Aevi“ prema Pofalićima. Planirano je da učesnici „Šetnje za biblioteke“ ponesu svoju omiljenu knjigu ili knjigu koju žele pročitati.
Biblioteke (javne, akademske, školske, specijalne), tj. partneri iz Bosne i Hercegovine će 8. septembra učestvovati u promociji svojih usluga nudeći građanima različite edukativne sadržaje (promocije, večeri poezije, okrugle stolove, izložbe i sl.), te će učestvovati i u „Šetnji za biblioteke“. Projektom je planirana snažna promocija biblioteka, njihovih usluga i uopće informacijskih i bibliotečkih nauka. Različiti programski sadržaji održavaju se u skoro 50 biblioteka partnera Univerziteta u Sarajevu iz Sarajeva, Kalesije, Čelića, Zavidovića, Viteza, Busovače, Breze, Maglaja, Travnika, Kladnja, Banovića itd.
Navedene aktivnosti se prema zadatom vremenskom slijedu odvijaju i u Bihaću i Mostaru, gdje su partneri u realizaciji LNSS projekta Kantonalna i univerzitetska biblioteka u Bihaću te Sveučilište u Mostaru.

Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama organiziran je 8. septembra na Međunarodni dan pismenosti.

 


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC