UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
INTERNI POZIV za učešće u programu TRAIN u prvom ciklusu u akademskoj 2017/2018. godini
There are no translations available
INTERNI POZIV

za učešće u programu TRAIN u prvom ciklusu u akademskoj 2017/2018. godini


Univerzitet u Sarajevu učestvuje u programu obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), koji finansira Fondacija kralja Baudouina (KBF), a koji podrazumijeva implementaciju modula za akademsko osoblje na četiri univerziteta na Zapadnom Balkanu (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Podgorici). EU partneri u implementaciji projekta su Univerzitet u Gentu (koordinator), Univerzitet u Kentu, Univerzitet Uppsala, Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, UP Transfer GmbH, Santander Group i Fondacija kralja Baudouina.

Program se sastoji od osam modula koji pokrivaju tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje i timski rad). U skladu sa planom realizacije programa, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

INTERNI POZIV
za učešće u programu TRAIN u prvom ciklusu
u akademskoj 2017/2018. godini


Pravo učešća ima akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u zvanjima: asistent, viši asistent, docent.

U skladu sa Odlukom Senata broj 01 – 1217/15 od 25. 2. 2015. godine, TRAIN predstavlja program cjeloživotnog učenja u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu i služi kao dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja u skladu sa članom 164. stav (1) tačka d) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Na nivou programa dodjeljuje se 6 ECTS bodova.

Organizacija programa

-    Program TRAIN održat će se tri puta u toku akademske 2017/2018. godine (prvi ciklus: septembar/oktobar, drugi ciklus: januar/februar i treći ciklus: juni/juli).
-    U toku je prijava za prvi ciklus (septembar/oktobar).
-    Broj učesnika jednog ciklusa ograničen je na 25.

Obavezni moduli
1.    Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju
2.    Didaktika visokog obrazovanja
3.    Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju
4.    Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih rezultata
a.    humanističke i društvene nauke
b.    prirodne, tehničke i medicinske nauke

Izborni moduli

1. Komunikacija i vještine prezentiranja
2. Priprema aplikacija za finansiranje i projektni menadžment
3. Preduzetničke sposobnosti
4. Umrežavanje i timski rad

Napomene:
-    svi moduli su dvodnevni;
-    od ponuđenih izbornih modula učesnik bira dva;
-    poželjno je znanje engleskog jezika.

Prijava učešća

Ukoliko ste zainteresirani da pohađate program TRAIN u okviru prvog ciklusa, potrebno je da ispunite obrazac za prijavu (dostupan ovdje), koji ćete zajedno sa svojom kraćom verzijom biografije dostaviti na e-mail adresu This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it . Kontakt-osoba je Mirza Nakičević (tel. 565-125). Rok za podnošenje prijave za učešće u programu TRAIN je 25. 9. 2017. godine.

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC