UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Fakultet za upravu

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti

Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Đevada Šašića, MA,
pod nazivom: „Unapređenje efektivnosti  jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini  kroz  primjenu Balanced scorecard modela“


KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:
Dr. Senad Softić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;
Dr. Elvir Čizmić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor/član;
Dr. Elmir Sadiković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet za upravu - pridružena članica Univerziteta u Sarajevu od 08.09.2017.godine  do  08.10.2017.godine, svakim radnim danom u period od 08:00 do 16:00 sati, u Sekretarijatu Fakulteta.

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC