UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Fakultet za upravu
There are no translations available

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti

Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Đevada Šašića, MA,
pod nazivom: „Unapređenje efektivnosti  jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini  kroz  primjenu Balanced scorecard modela“


KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:
Dr. Senad Softić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;
Dr. Elvir Čizmić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor/član;
Dr. Elmir Sadiković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet za upravu - pridružena članica Univerziteta u Sarajevu od 08.09.2017.godine  do  08.10.2017.godine, svakim radnim danom u period od 08:00 do 16:00 sati, u Sekretarijatu Fakulteta.

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC