UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkurs za članstvo u organizaciji „Global Young Academy“
Konkurs za članstvo u organizaciji „Global Young Academy“


Organizacija „Global Young Academy“ je objavila konkurs za članstvo u njihovu organizaciju za mlade naučnike u dobi od 30 do 40 godina, koji je otvoren do 8. oktobra 2017. godine. Poziv za članstvo možete pronaći na njihovoj web stranici https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/.

Poziv je otvoren za naučnike u ranim karijerama iz svih istraživačkih disciplina. Posebno se ohrabruju da apliciraju žene naučnice, naučnici iz oblasti društvenih, umjetničkih i humanističkih nauka, kao i istraživači koji rade u vladi, industriji i nevladinom sektoru. U potrazi su za više mladih naučnika iz regija iz kojih nemaju/nemaju puno članova (vidi: http://globalyoungacademy.net/membership-map/).

„Global Young Academy“ je međunarodna organizacija mladih istraživača sa članovima sa šest kontinenata. Članovi se biraju na pet godina. Od svakog člana se očekuje da učestvuje na godišnjem generalnom sastanku. Sljedeći sastanak će se održati od 7. do 11. maja 2018. godine na Tajlandu, a članovi trebaju aktivno doprinijeti u jednom ili u više programa organizacije. Ovo uključuje učešće u, naprimjer: razvijanju politike, promociji nacionalnih akademija mladih ili promociji nauke i obrazovanja na međunarodnom nivou.

Više o svemu možete naći na linku https://globalyoungacademy.net/.

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC