UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Pravni fakultet


O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJEU skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Rialde Ćorović, MA pod naslovom „Restorativna pravda u sistemu krivičnog pravosuđa“ za četvrtak, 05.10.2017. godine u 14 sati u Sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo (do Sale II godine).

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje Rialde Ćorović, MA pod naslovom „Restorativna pravda u sistemu krivičnog pravosuđa“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5813/’17 od 27.09.2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Zvonimir Tomić, predsjednik
2.    Prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić, član
3.    Prof.dr Jasna Bakšić-Muftić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Pravnog fakulteta.
                           
                                             SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC