UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Univerzitet u Sarajevu: Naše diplome su neupitne, priznate i prepoznate

 

 

Univerzitet u Sarajevu: Naše diplome su neupitne, priznate i prepoznate


Zbog preciznijeg informiranja javnosti ističemo da prepoznatljivost i priznavanje diploma stečenih na Univerzitetu u Sarajevu nisu dovedeni u pitanje neprihvatanjem aplikacije Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA BiH) za punopravno članstvo u ENQA.

Univerzitet u Sarajevu, koji je osnovan 02. 12. 1949. godine, od svog postanka do danas baštini snažnu međunarodnu saradnju, na partnerskim osnovama, sa najprestižnijim univerzitetima u svijetu, što jeste potvrda njegovog kvalitetnog rada i međunarodne prihvaćenosti i prepoznatljivosti.

Univerzitet u Sarajevu je mišljenja da je negativan odgovor Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH na aplikaciju za prijem u punopravno članstvo u ENQA upozorenje nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini da se u ovom vremenu zalaganja za pristupanje u punopravno članstvo u Evropskoj uniji moraju otkloniti mnogobrojni nedostaci.

U oblasti visokog obrazovanja i nauke treba osigurati stvaranje mehanizama za smanjenje utjecaja politike na rad visokoškolskih i naučnih ustanova, te za osiguranje značajnijih budžetskih sredstava za jačanje naučnoistraživačkog rada. Također, potrebno je osigurati značajnija sredstva za jačanje kapaciteta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH koja mora biti osposobljena da radi kao moderna agencija, po uzoru na druge istovrsne agencije u zemljama Evropske unije.

Služba za odnose s javnošću
Univerzitet u Sarajevu

Sarajevo, 02. 10. 2017. godine

 


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC