UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Na Medicinskom fakultetu održan trening „Evaluacija jedinstvenog zdravlja“ (One Health)
Na Medicinskom fakultetu održan trening

„Evaluacija jedinstvenog zdravlja“ (One Health)


Finansiran od EU COST-a, projekat „Mreža za evaluaciju jedinstvenog zdravlja“ (NEOH) podržao je treći trening o temi „Evaluacija jedinstvenog zdravlja“, s ciljem da upozna učesnike sa osnovama evaluacije općenito, a posebno s obzirom na evaluaciju jedinstvenog zdravlja pomoću protokola razvijenog u NEOH projektu. Značajan dio treninga odnosio se na evaluaciju nadzora bolesti, a ciljna grupa bili su učesnici iz država regiona.

Trening je održan od 13. do 15. septembra 2017. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Prvog dana učesnicima su u ime lokalnih organizatora dobrodošlicu iskazale prof. dr. Semra Čavaljuga (Medicinski fakultet) i dr. Sabina Šerić-Haračić (Veterinarski fakultet), nakon čega je prorektorica Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Aleksandra Nikolić (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet) prezentirala definicije i koncepte evaluacije, objasnila različite pristupe i tipove evaluacije uz aktivnu diskusiju sa učesnicima o složenim sistemima i nepredviđenim posljedicama. Dr. Barbara Haesler (Royal Veterinary College, London, UK) obradila je ključne elemente teorije promjena i objasnila kako formulirati pitanja za evaluaciju. U nastavku učesnici su na lično odabranim problemima ili programima iz njihovog rada (studije slučaja) imali priliku da primijene teorije o kojima su slušali.

Drugog dana treninga dr. Sabina Šerić-Haračić je prezentirala pregled aktivnosti unutar NEOH projekta. Dr. Simon Ruegg (University of Zurich) je, govoreći o osnovama teorije sistema, prezentirao NEOH alate za razumijevanje i mapiranje sistema unutar šireg konteksta. Učesnici treninga su potom sami opisali sisteme koji su kontekst za predložene studije slučaja, što je stimuliralo intenzivnu diskusiju te ukazalo na složenost okosnica i perspektiva u okviru izazova jedinstvenog zdravlja (npr. pad pokrivenosti vakcinacijom u Bosni i Hercegovini uključujući i vakcinaciju protiv gripa, rast broja pasa lutalica u Makedoniji, trihineloza ljudi zbog konzumacije infestiranog mesa domaćih i divljih svinja u Grčkoj).

Treći dan bio je posvećen evaluaciji nadzora bolesti. Dr. Marisa Peyre (CIRAD, France) i dr. Barbara Haesler govorile su o osnovama evaluacije nadzora bolesti kao i o ekonomici nadzora, objašnjavajući dostupne alate za dizajn nadzora bolesti i o njegovoj evaluaciji, a koje učesnici mogu iskoristiti kako bi primijenili svoje novo znanje o evaluaciji. Dr. John Berezowski u ime Instituta za veterinarsko javno zdravstvo u Bernu (Švicarska) objasnio je koncept jedinstvenog zdravlje u nadzoru bolesti, te prezentirao viziju, misiju i aktivnosti Međunarodnog društva za nadzor nad zaraznim bolestima.

Trening je završen prezentacijom učesnika o ishodima mapiranja i evaluacije njihovih studija slučaja.
Više o samom NEOH projektu i ovom treningu: http://neoh.onehealthglobal.net/training-schools/

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC