UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održano predavanje sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju o temi „MKSJ: Informativn
Održano predavanje sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

o temi „MKSJ: Informativni centar – vizija i potencijal”


U petak 13. oktobra 2017. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održano je predavanje o temi „MKSJ: Informativni centar – vizija i potencijal“ o kojoj je govorio gospodin Fausto Pocar, sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Milanu.
Uvodnim obraćanjem predavanje je otvorila prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, te u ime rektora, menadžmenta i zaposlenih Univerziteta u Sarajevu uputila riječi dobrodošlice sudiji Faustu Pocaru.
Sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju gospodin Fausto Pocar boravi u Sarajevu u okviru završnih aktivnosti na uspostavljanju informativnog centra MKSJ-a u Sarajevu. Ovaj centar će biti smješten u prostoru sarajevske Vijećnice i nudit će pristup digitalnim bazama podataka MKSJ-a, te predstavljati platformu za niz obrazovnih, naučnoistraživačkih i sličnih aktivnosti u vezi sa bogatim naslijeđem Haškog tribunala.
U okviru predavanja, koje je organizirano za studente, nastavnike i saradnike Univerziteta u Sarajevu, sudija Fausto Pocar je govorio o smislu, misiji i potencijalu informativnog centra MKSJ-a u procesima suočavanja s prošlošću. Sudija Pocar je najavio otvaranje informativnog centra MKSJ-a u Sarajevu krajem ove ili početkom sljedeće godine, istakavši da ovaj centar ne bi trebao biti pasivna institucija, već da putem interneta, svima koji to žele, omogući pristup dokumentima Haškog tribunala iz njegovih baza podataka.
Arhiva informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju sadržavat će oko 400 hiljada dokumenata prikupljenih tokom 20 godina rada Haškog tribunala, te je sudija Pocar naglasio da će kroz informacioni centar svi imati pristup materijalima, predmetima, svjedočenjima i videosnimcima prikazanim tokom suđenja u Haškom tribunalu. Time će pristup dokumentima imati i populacija na koju je rat direktno utjecao i kroz sve te materijale, kako je naveo sudija Pocar, moći će vidjeti ne samo konkretne, finalne presude nego i sjećanja i svjedočenja ljudi koji nam konkretno govore o istini, o onome što se desilo.
On se osvrnuo i na rad Haškog tribunala kazavši da ne može govoriti o presudama jer nije bio direktno uključen u njih, ali da je ovaj sud radio na velikom broju predmeta te da je velikim dijelom, iz aspekta žrtava, pravda zadovoljena.

Biografija Fausta Pocara
Italijanski profesor prava Fausto Pocar bio je predsjednik Međunarodnog suda od novembra 2005. do novembra 2008. godine. Prethodno je obnašao dužnost potpredsjednika Suda u razdoblju od marta 2003. do novembra 2005. Pocar je sudija Međunarodnog suda od 1. februara 2000. godine.
Sudija Pocar je profesor međunarodnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Milanu, gdje je, usto, obnašao dužnost dekana Fakulteta političkih nauka i prorektora. Autor je brojnih publikacija o međunarodnom pravu, uključujući ljudska prava i humanitarno pravo, privatno međunarodno pravo i evropsko pravo. Predavao je na Haškoj akademiji za međunarodno pravo. Član je Upravnog odbora Instituta za međunarodno pravo i potpredsjednik Instituta za međunarodno humanitarno pravo u Sanremu, a član je i nekoliko drugih međunarodnih pravnih udruga.
Sudija Pocar ima dugo iskustvo u aktivnostima UN-a, osobito na polju ljudskih prava i humanitarnog prava. Šesnaest godina (1984–2000) je bio član Odbora za ljudska prava u okviru Međunarodnog ugovora o civilnim i političkim pravima, čiji je bio predsjedavajući (1991–1992) i izvjestitelj (1989–1990). Osim toga, imenovan je posebnim predstavnikom visokog komesara UN-a za ljudska prava za posjete Čečeniji i Ruskoj Federaciji tokom sukoba 1995–1996.
Bio je i predsjedavajući neformalne radne grupe Komisije za ljudska prava koja je izradila nacrt Deklaracije o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičkim manjinama, koju je 1992. godine usvojila Opća skupština. Deset godina bio je delegat Italije u Odboru za upotrebu svemira u mirnodopske svrhe i član njegovog Pravnog pododbora.
Od imenovanja za sudiju MKSJ-a Pocar je bio član Raspravnog vijeća, u kojem je zasjedao u prvom predmetu koji se bavio silovanjem kao zločinom protiv čovječnosti, a kasnije Žalbenog vijeća Međunarodnog suda, čiji je i danas član. Kao sudija Žalbenog vijeća, on je istovremeno i sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR). U žalbenim postupcima sudjelovao je u donošenju pravomoćnih presuda u nekoliko predmeta pred MKSJ-om i MKSR-om, vođenih kako u Hagu tako i u Aruši u Tanzaniji.

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC