UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Otvoren Erasmus+ konkurs za podnošenje projektnih prijava za 2018. godinu
Otvoren Erasmus+ konkurs za podnošenje projektnih prijava za 2018. godinu


Iz Nacionalnog Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini su nas obavijestili da je otvoren konkurs za podnošenje projektnih prijava u okviru programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, za 2018. godinu.

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje žele biti dio programa Erasmus+ mogu učestvovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja, uključujući strateško poboljšanje profesionalnih vještina osoblja, izgradnju organizacijskih kapaciteta te razvijanje transnacionalnih partnerstva za saradnju s organizacijama iz drugih zemalja radi ostvarenja inovativnih rezultata ili razmjene najboljih praksi. Osim toga, na ovaj način se omogućuje stvaranje prilika za obrazovnu mobilnost za studente i akademsko/administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu. Koristi za uključene organizacione jedinice su, među ostalim, veći operativni kapacitet na međunarodnoj razini, bolje metode upravljanja, pristup većem broju projekata i mogućnosti finansiranja, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, kao i raznovrsnije mogućnosti za naše studente i akademsko/administrativno osoblje.

Ovim su pozivom za podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

•    mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
•    zajednički master-studiji Erasmus Mundus

Ključna aktivnost 2. (KA2.) – Saradnja za inovacije i razmjena dobre prakse
•    strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
•    savezi znanja
•    udruženja sektorskih vještina
•    izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja
•    izgradnja kapaciteta u području mladih

Ključna aktivnost 3. (KA3.) – Podrška reformi politike

•    strukturirani dijalog: sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

•    katedre Jean Monnet
•    moduli programa Jean Monnet
•    centri izvrsnosti Jean Monnet
•    podrška institucijama u okviru programa Jean Monnet
•    mreže Jean Monnet
•    projekti programa Jean Monnet

Sport

•    partnerstva saradnje
•    mala saradnička partnerstva
•    neprofitna evropska sportska događanja

Rokovi za podnošenje prijava, koji će se navesti u nastavku, traju do 12:00 (podne) prema briselskom vremenu:

Ključna aktivnost 1.
•    Mobilnost pojedinaca u području mladih – 1. februara 2018. godine
•    Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja – 1. februara 2018. godine
•    Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih – 1. februara 2018. godine
•    Mobilnost pojedinaca u području mladih – 26. aprila 2018. godine
•    Mobilnost pojedinaca u području mladih – 4. oktobra 2018. godine
•    Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus – 15. februara 2018. godine

Ključna aktivnost 2.
•    Strateška partnerstva u području mladih – 1. februara 2018. godine
•    Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja – 21. marta 2018. godine
•    Strateška partnerstva u području mladih – 26. aprila 2018. godine
•    Strateška partnerstva u području mladih – 4. oktobra 2018. godine
•    Udruženja znanja – 28. februara 2018. godine
•    Udruženja sektorskih vještina – 28. februara 2018. godine
•    Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja – 8. februara 2018. godine
•    Jačanje sposobnosti u području mladih – 8. marta 2018. godine

Ključna aktivnost 3.
Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih
•    1. februara 2018. godine
•    26. aprila 2018. godine
•    4. oktobra 2018. godine


Aktivnosti Jean Monnet
Katedre, moduli, centri izvrsnosti, podrška udruženjima, mreže, projekti – 22. februara 2018. godine

Sportske aktivnosti
•    Partnerstva – 5. aprila 2018. godine
•    Mala saradnička partnerstva – 5. aprila 2018. godine
•    Neprofitna evropska sportska događanja – 5. aprila 2018. godine

Detaljni uvjeti ovog poziva za podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču programa Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hr

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva za podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i finansiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv. Radi lakšeg identificiranja pravila prijave na Erasmus+ dostupne su informacije na više službenih jezika zemalja članica Evropske unije, uključujući i hrvatski kao jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine. U slučaju neslaganja u Vodiču na lokanom jeziku, kao pravovaljana se uzima engleska verzija.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC