UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Početak posjeta s ciljem razvoja organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu
Početak posjeta s ciljem razvoja organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu


Povodom početka studijske 2017/2018. godine, a nakon prve godine mandata na funkciji rektora i prorektora Univerziteta u Sarajevu, u srijedu 1. novembra 2017. godine prof. dr. Rifat Škrijelj je zajedno sa prof. dr. Aidom Hodžić, prof. dr. Maidom Čohodar-Husić, prof. dr. Željkom Šainom, prof. Zijadom Mehićem i studentom prorektorom Mirzom Ibrahimovićem započeo obilazak organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Prvog dana, prema planu organiziranih posjeta, upriličeni su sastanci sa dekanima Šumarskog fakulteta prof. dr. Mirzom Dautbašićem, Mašinskog fakulteta prof. dr. Izetom Bijelonjom i Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr. Mustafom Memićem, te prodekanima i sekretarima navedenih fakulteta.

Posjete su organizirane kako bi se sagledalo aktuelno stanje s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu, evidentirale eventualne poteškoće te unaprijedila saradnja.
Nakon prvih posjeta rektor Škrijelj je istakao da su današnji sastanci organizirani s ciljem unapređenja saradnje, te upoznavanja sa aktuelnostima na fakultetima kao i sa namjerom da rukovodstvo organizacionih jedinica bude upoznato sa planovima menadžmenta Univerziteta.

Razgovarano je o implementaciji Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, te je istaknuto da je Univerzitet u Sarajevu počeo sa implementacijom Zakona, ali da će evidentirati sve nedostatke odnosno dijelove Zakona koji su neprovodivi u predviđenim rokovima i, putem svojih predstavnika u Komisiji za praćenje implementacije Zakona o visokom obrazovanju, delegirati prijedloge poboljšanja odnosno izmjena Zakona po hitnom postupku.

Posebna pažnja posvećena je razgovorima o realizaciji nastavnog procesa, teorijske i praktične nastave te o prostornim kapacitetima fakultetā Univerziteta. Pojedini fakulteti su iskazali potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima kako bi izvođenje nastave bilo što uspješnije.

Rektor Škrijelj je upoznao dekane fakulteta da je zbog izraženog nedostatka mlađeg akademskog kadra izrađen „Projekat zapošljavanja 200 asistenata – najboljih studenata Univerziteta u Sarajevu“ i upućen Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje, a također Federalni zavod za zapošljavanje i Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH“, koji ima za cilj zapošljavanje asistenata, viših asistenata, stručnih saradnika i naučnih istraživača radi jačanja ljudskih potencijala u svrhu poboljšanja obrazovnog procesa u javnim visokoškolskim ustanovama.

Rektor Škrijelj je zaključio da se nada da će u narednom periodu uslijediti ozbiljan trend razvoja organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.
 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC