UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Otvoren poziv za podnošenje prijava za Fulbrightove stipendije
There are no translations available
Otvoren poziv za podnošenje prijava za Fulbrightove stipendije


Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dostavila je informaciju da je otvoren poziv za podnošenje prijava za Fulbrightove stipendije.
Poziv je otvoren do 4. decembra 2017. godine.

Program omogućava naučnicima i iskusnim stručnjacima da u Sjedinjenim Američkim Državama realiziraju u punom radnom vremenu (full-time) nestepenovano napredno istraživanje na postdoktorskom nivou, da se angažiraju u redovnoj nastavi na nivou fakulteta ili univerziteta ili da se bave kombinacijom istraživanja i nastave. Grantovi se dodjeljuju u trajanju od tri do deset mjeseci. Korisnicima granta se pruža prilika da uspostave profesionalne kontakte u svojim akademskim oblastima, unapređuju svoj naučni rad, steknu međunarodno iskustvo i pomažu u promoviranju međusobnog razumijevanja između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.

Dodatne informacije o programu dostupne su na linku:
https://ba.usembassy.gov/education-culture/educational-exchanges.

 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC