UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Nastavljene posjete s ciljem razvoja organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu
Nastavljene posjete s ciljem razvoja organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu


Povodom početka studijske 2017/2018. godine, a nakon prve godine mandata na funkciji rektora i prorektora Univerziteta u Sarajevu, u četvrtak 2. novembra 2017. godine prof. dr. Rifat Škrijelj je zajedno sa prof. dr. Aidom Hodžić, prof. dr. Maidom Čohodar-Husić, prof. dr. Aleksandrom Nikolić i prof. Zijadom Mehićem nastavio obilazak organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.
Drugog dana, prema planu organiziranih posjeta, upriličeni su sastanci sa dekanom Elektrotehničkog fakulteta prof. dr. Samimom Konjicijom, te direktorima Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju prof. dr. Narisom Pojskićem, Centra za interdisciplinarne studije prof. dr. Melikom Husić-Mehmedović, Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC) doc. dr. Elmedinom Selmanovićem, te prodekanima, šefovima laboratorija i saradnicima Fakulteta i centara.

Posjete su organizirane kako bi se sagledalo aktuelno stanje s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu, evidentirale eventualne poteškoće te unaprijedila saradnja. U toku posjeta istaknuta je uspješna saradnja u protekloj godini, te je razgovarano o planiranim aktivnostima za naredni period u skladu sa Akademskim kalendarom za 2017/2018. godinu.
Posebna pažnja posvećena je razgovorima o realizaciji nastavnog procesa, kao i o unapređenju naučnoistraživačkog rada te o prostornim kapacitetima i osavremenjivanju opreme.
Rektor Škrijelj je upoznao dekane i direktore da je „Projekat zapošljavanja 200 asistenata“ upućen Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje, a također je potpisan Sporazum sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH“. Rektor Škrijelj je istakao da su današnji sastanci organizirani s ciljem unapređenja saradnje i predstavljanja planova menadžmenta Univerziteta te upoznavanja sa aktuelnostima na organizacionim jedinicama.

U toku razgovora o implementaciji Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo istaknuto je da će biti evidentirani svi nedostaci koji se odnose na dijelove Zakona koji su neprovodivi u predviđenim rokovima i da će Univerzitet u Sarajevu, putem svojih predstavnika u Komisiji za praćenje implementacije Zakona o visokom obrazovanju, delegirati prijedloge poboljšanja odnosno izmjena Zakona po hitnom postupku.

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC