UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Dokumenti UNSA
There are no translations available

Strategija razvoja visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo za period 2010-2015. godine
Vodič za pristup informacijama
Strategija razvoja Univerziteta u Sarajevu 2011-2015.

PROCEDURA PRAĆENJA REALIZACIJE I IZVJEŠTAVANJA O REALIZACIJI UGOVORENIH PROJEKATA UNSA-PR-022 

PROCEDURA PLANIRANJA, PRIPREME I UGOVARANJA PROJEKATA UNSA-PR-021

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC