UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Obrasci


 Uputstva za recezente
 Uputstvo za predlagača rukopisa
 Obrazac zahtjeva za dobivanje univerzitetske saglasnosti
 Obrazac plana izdavačke djelatnosti všu za akademsku godinu
Formular sa podacima za izbor u nastavnička zvanja
Formular sa podacima za izbor u nastavnička zvanja (stručno - umjetnički predmeti)
Formular sa podacima za izbor u naučna zvanja
ZAHTJEV ZA SAGLASNOST ZA ANGAŽMAN na drugoj organizacionoj jedinici UNSA ili drugoj visokoškolskoj ustanovi 

 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC