UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
International Qualifications
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
V savjetovanje
There are no translations available

 

Poziv za učešće na V savjetovanju o reformi visokog obrazovanja


Univerzitet u Sarajevu organizuje peto po redu Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu na temu: „Daljnji trendovi reforme visokog obrazovanja po bolonjskim principima“ koje će biti održano 14. i 15. aprila (četvrtak i petak) 2011. godine.

Prvi dan Savjetovanja biće održan u velikom amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a drugi dan će biti organizovan po grupacijama na sljedećim fakultetima:
1. Grupacija medicinskih nauka: Farmaceutski fakultet
2. Grupacija tehničkih nauka: zajednički amfiteatar Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta,
3. Grupacija društvenih nauka: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
4. Grupacija humanističkih nauka: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja,
5. Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka: Šumarski fakultet,
6. Grupacija umjetnosti: Svečana sala Rektorata.

Želimo vas upoznati sa podatkom da je prošlogodišnje Savjetovanje okupilo oko 500 nastavnika, saradnika i studenata i ostalog akademskog i neakademskog osoblja  Univerziteta u Sarajevu. Zapažen je bio i veći broj predstavnika drugih univerziteta iz BiH i regiona, predstavnika ministarstava obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, kao i predstavnika međunarodnih i nevladinih organizacija koje se bave visokim obrazovanjem.

Popunjeni formular za prijavu učešća potrebno je dostaviti u Rektorat Univerziteta u Sarajevu (e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ), najkasnije do 8. aprila 2011. godine.

Eventualne troškove boravka u Sarajevu snose učesnici.

Formular za registraciju
PLENARNI REFERATI 
Program - Grupacija društvenih nauka
Program - Grupacija medicinskih nauka
Program - Grupacija humanističkih nauka
Program - Grupacija tehničkih nauka
Program - Grupacija prirodno-matematičkih i biotehnickih nauka
Program - Grupacije umjetnosti


 

 

 

 

 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC